ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities en algemeen

De deelnemers van de overeenkomst voor diensten verleend door BiketourinSpain zijn:

BiketourinSpain, een reisorganisatie ingeschreven met nummer 899643 en licentie CICLM-13577-03 bij de Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía van de Spaanse autonome regio Castilla la Mancha. BiketourinSpain is eigendom van Raúl González Aguado als zelfstandig werknemer, met fiscale identiteitsnummer Y3819194N. 

De reiziger: de persoon die de diensten aanvraagt door het invullen en verzenden van het boekingsformulier van BiketourinSpain en de andere deelnemers in dezelfde boeking. 

Door het accepteren van de algemene voorwaarden in het boekingsformulier, de reiziger verklaart eens te zijn met de hieronder gespecificeerde voorwaarden.  

Aanvraag, bevestiging en betaling

1/ De reiziger aanvraagt een van de aangeboden arrangementen door het versturen van het boekingsformulier.

2/ BiketourinSpain bevestigt dat het arrangement kan worden geregeld als aangevraagd en vermeld de totale prijs via e-mail.
Als de reiziger zijn conform geeft, ontstaat er een overeenkomst en BiketourinSpain verstuurt een factuur voor het arrangement.

3/ Om de boeking te completeren, de reiziger doet een aanbetaling voor 20% van het totale bedrag in de factuur.

4/ De rest van het totale bedrag dient te worden betaald uiterlijk 30 dagen voor het begin van het arrangement. Als de boeking gebeurt op minder dan 30 dagen voor het begin, dient de reiziger het totale bedrag per ommegaande te betalen.

Voor zowel de aanbetaling als de betaling van het rest/totale bedrag, ontvangt de reiziger een e-mail van STO Garant en betaalt via het online platform van STO Garant.

Garantieregeling STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt BiketourinSpain gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers) Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van BiketourinSpain wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads)

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan BiketourinSpain, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van BiketourinSpain niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Annulering

De reiziger kan de overeenkomst op elk moment voor aanvangt van het arrangement opzeggen. De datum waarop de schriftelijk opzegging door BiketourinSpain wordt ontvangen geldt als moment van opzegging. 

Kosten bij annulering:
Tot/met 90 dagen voor begin van het arrangement: € 90 per boeking
Tussen 89 en 30 dagen voor het begin: 20 % van het totaal (in de factuur van BiketourinSpain)
Tussen 29 en 15 dagen voor het begin: 40 % van het totaal
Tussen 14  en 2 dagen voor het begin: 60 % van het totaal
Een dag voor het begin, of niet komen opdagen: het totale bedrag 

Een wijziging van de startdatum van een arrangement zal worden beschouwd als een annulering en nieuwe boeking.

Indien door onvoorziene of onvermijdbare omstandigheden BiketourinSpain de arrangement opzegt, dient BiketourinSpain alle ontvangen gelden onverwijld terug te betalen. Niet vergoed worden kosten die door de reiziger buiten het fietsarrangement zijn gemaakt, zoals aanschaft van materiaal, vliegtickets of dergelijk.  

Assistentie tijdens de fietstocht

BiketourinSpain verleent hulp wanneer de reiziger in moeilijkheden verkeert of een twijfel heeft: telefonisch en door middel van derden of, des nodig, zo snel als mogelijk ter plaatse.   

Huurfietsen: de reiziger wordt verondersteld een lekke band te kunnen repareren of vervangen. BiketourinSpain levert de middelen daarvoor mee met de fiets. In het geval van een averij of aanzienlijk slecht functioneren van de fiets, BiketourinSpain zal assistentie verlenen zo snel als mogelijk, inbegrepen vervoer naar het volgende overnachtingsadres en reparatie of vervanging van de fiets, zonder kosten voor de reiziger. 

Weeromstandigheden: de reiziger is verondersteld te kunnen fietsen in het geval van regen, hij/zij is aangeraden om beproefde waterbestendig kleding mee te brengen (er is bagagevervoer, extra kleding voor de zekerheid hoeft niet op de fiets) Als de reiziger liever niet in de regen wil fietsen, BiketourinSpain zal helpen met het organiseren van vervoer voor de reiziger en zijn fiets, maar de reiziger dient de kost van het betreffende vervoer te betalen. 

Verantwoordelijkheid en verzekering

Deelname aan de fietstochten en aanverwante activiteiten is volledig op eigen risico. De reiziger dient zich voldoende te verzekeren voor de reis, inclusief verlies of schade, medische kosten en repatriëring.

Behalve grove schuld, BiketourinSpain aanvaard geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, ziekte, lichamelijke schade of overlijden tijdens het arrangement. BiketourinSpain is niet verantwoordelijk voor verlies of schade veroorzaakt door derden, direct betrokken bij het arrangement of niet.  

Door het boeken van het arrangement, de reiziger verklaart zich in goede gezondheid en in staat om de betreffende tour zonder problemen te fietsen.

Toepasselijke recht

Op het aanbod en uitvoering van de overeenkomst is de Spaanse recht van toepassing, in het bijzonder de wet 21/1995 van 6 juli over vakantie arrangementen. 

Abrir chat
Hello
How can we help you?